Disclaimer

Aan de in deze website beschreven en weergegeven informatie kan een ieder geen enkel recht ontlenen. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden, technische fouten, druk- en zetfouten.

Hoewel bij het gereedmaken van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. In specifieke gevallen dient altijd gericht advies gevraagd te worden.

Bepaalde verwijzingen in deze website kunnen voeren naar informatiebronnen die door derden worden aangeboden en bijgehouden, en waarover wij geen controle hebben. Wij dragen dus ook geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud of informatie via die andere bronnen.

De aangeboden artikelen zijn alleen geschikt voor decoratieve doeleinden, niet voor consumptie e.d. Niet te gebruiken in combinatie met etenswaren en ook niet blootstellen aan hitte, koude of gebruiken in combinatie met aggressieve vloeistoffen.

Voor het overige geldt bovendien dat iedere eventuele aansprakelijkheid beperkt is tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.